Delay History of Azimganj City (ACLE) Station for this year

Average Delays for Azimganj City Station for this year

Date Range Delay
07 Jan, 2021 - 08 Jan, 202102 Minutes
08 Jan, 2021 - 05 Feb, 202103 Minutes
05 Feb, 2021 - 14 Feb, 202102 Minutes
14 Feb, 2021 - 20 Feb, 202104 Minutes
20 Feb, 2021 - 24 Feb, 202104 Minutes
24 Feb, 2021 - 25 Feb, 202103 Minutes
25 Feb, 2021 - 27 Feb, 202103 Minutes
27 Feb, 2021 - 28 Feb, 202103 Minutes
28 Feb, 2021 - 01 Mar, 202102 Minutes
01 Mar, 2021 - 02 Mar, 202102 Minutes
02 Mar, 2021 - 03 Mar, 202102 Minutes
03 Mar, 2021 - 04 Mar, 202102 Minutes
04 Mar, 2021 - 05 Mar, 202102 Minutes
05 Mar, 2021 - 06 Mar, 202102 Minutes
06 Mar, 2021 - 07 Mar, 202103 Minutes
07 Mar, 2021 - 10 Mar, 202102 Minutes
10 Mar, 2021 - 11 Mar, 202108 Minutes
11 Mar, 2021 - 12 Mar, 202105 Minutes
12 Mar, 2021 - 13 Mar, 202102 Minutes
13 Mar, 2021 - 14 Mar, 202107 Minutes
14 Mar, 2021 - 15 Mar, 202102 Minutes
15 Mar, 2021 - 16 Mar, 202102 Minutes
16 Mar, 2021 - 17 Mar, 202102 Minutes
17 Mar, 2021 - 18 Mar, 202102 Minutes
18 Mar, 2021 - 19 Mar, 202102 Minutes
19 Mar, 2021 - 21 Mar, 202102 Minutes
21 Mar, 2021 - 22 Mar, 202102 Minutes
22 Mar, 2021 - 24 Mar, 202102 Minutes
24 Mar, 2021 - 29 Mar, 202102 Minutes
29 Mar, 2021 - 30 Mar, 202110 Minutes
30 Mar, 2021 - 01 Apr, 202102 Minutes
01 Apr, 2021 - 03 Apr, 202114 Minutes
03 Apr, 2021 - 04 Apr, 202102 Minutes
04 Apr, 2021 - 05 Apr, 202103 Minutes
05 Apr, 2021 - 13 Apr, 202103 Minutes
13 Apr, 2021 - 17 Apr, 202114 Minutes
17 Apr, 2021 - 18 Apr, 202103 Minutes
18 Apr, 2021 - 22 Apr, 202102 Minutes
22 Apr, 2021 - 26 Apr, 202120 Minutes
26 Apr, 2021 - 28 Apr, 202102 Hours 40 Minutes
28 Apr, 2021 - 02 May, 202138 Minutes
02 May, 2021 - 04 May, 202108 Minutes
04 May, 2021 - 09 Jul, 202103 Minutes
09 Jul, 202104 Hours 40 Minutes

Most Delayed Trains at Azimganj City Station for this year

15 Minutes Delay

Azimganj City

  • Avg. Late
  • 15 Mins