Delay History of Naraj Marthapur (NQR) Station for this year

Average Delays for Naraj Marthapur Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2021 - 03 Jan, 202110 Minutes
03 Jan, 2021 - 05 Jan, 202113 Minutes
05 Jan, 2021 - 07 Jan, 202112 Minutes
07 Jan, 2021 - 10 Jan, 202127 Minutes
10 Jan, 2021 - 12 Jan, 202106 Minutes
12 Jan, 2021 - 15 Jan, 202112 Minutes
15 Jan, 2021 - 17 Jan, 202123 Minutes
17 Jan, 2021 - 19 Jan, 202106 Minutes
19 Jan, 2021 - 21 Jan, 202106 Minutes
21 Jan, 2021 - 23 Jan, 202107 Minutes
23 Jan, 2021 - 25 Jan, 202109 Minutes
25 Jan, 2021 - 27 Jan, 202106 Minutes
27 Jan, 2021 - 29 Jan, 202111 Minutes
29 Jan, 2021 - 31 Jan, 202113 Minutes
31 Jan, 2021 - 03 Feb, 202106 Minutes
03 Feb, 2021 - 06 Feb, 202101 Minute
06 Feb, 2021 - 09 Feb, 202109 Minutes
09 Feb, 2021 - 11 Feb, 202118 Minutes
11 Feb, 2021 - 13 Feb, 202110 Minutes
13 Feb, 2021 - 17 Feb, 202106 Minutes
17 Feb, 2021 - 20 Feb, 202106 Minutes
20 Feb, 2021 - 24 Feb, 202115 Minutes
24 Feb, 2021 - 28 Feb, 202105 Minutes
28 Feb, 2021 - 02 Mar, 202108 Minutes
02 Mar, 2021 - 05 Mar, 202112 Minutes
05 Mar, 2021 - 07 Mar, 202109 Minutes
07 Mar, 2021 - 09 Mar, 202111 Minutes
09 Mar, 2021 - 11 Mar, 202107 Minutes
11 Mar, 2021 - 13 Mar, 202101 Minute
13 Mar, 2021 - 15 Mar, 202109 Minutes
15 Mar, 2021 - 18 Mar, 202104 Minutes
18 Mar, 2021 - 20 Mar, 202107 Minutes
20 Mar, 2021 - 23 Mar, 202103 Minutes
23 Mar, 2021 - 26 Mar, 202105 Minutes
26 Mar, 2021 - 28 Mar, 202106 Minutes
28 Mar, 2021 - 02 Apr, 202116 Minutes
02 Apr, 2021 - 04 Apr, 202107 Minutes
04 Apr, 2021 - 06 Apr, 202106 Minutes
06 Apr, 2021 - 08 Apr, 202145 Minutes
08 Apr, 2021 - 10 Apr, 202123 Minutes
10 Apr, 2021 - 12 Apr, 202113 Minutes
12 Apr, 2021 - 14 Apr, 202104 Minutes
14 Apr, 2021 - 16 Apr, 202104 Minutes
16 Apr, 2021 - 19 Apr, 202110 Minutes
19 Apr, 2021 - 21 Apr, 202118 Minutes
21 Apr, 2021 - 22 Apr, 202101 Minute
22 Apr, 2021 - 23 Apr, 202108 Minutes
23 Apr, 2021 - 24 Apr, 202108 Minutes
24 Apr, 2021 - 25 Apr, 202109 Minutes
25 Apr, 2021 - 26 Apr, 202107 Minutes
26 Apr, 2021 - 01 May, 202104 Minutes
01 May, 2021 - 02 May, 202101 Minute
02 May, 2021 - 04 May, 202112 Minutes
04 May, 2021 - 06 May, 202101 Minute
06 May, 2021 - 08 May, 202102 Minutes
08 May, 2021 - 11 May, 202101 Minute
11 May, 2021 - 12 May, 202101 Minute
12 May, 2021 - 14 May, 202101 Minute
14 May, 2021 - 19 May, 202101 Hour 41 Minutes
19 May, 202101 Minute

Most Delayed Trains at Naraj Marthapur Station for this year

10 Minutes Delay

Naraj Marthapur

  • Avg. Late
  • 10 Mins