Delay History of Malsian Shahkot (MQS) Station for this year

Average Delays for Malsian Shahkot Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2023 - 02 Jan, 202307 Hours 33 Minutes
02 Jan, 2023 - 03 Jan, 202304 Hours 25 Minutes
03 Jan, 2023 - 04 Jan, 202302 Hours 56 Minutes
04 Jan, 2023 - 05 Jan, 202306 Hours 02 Minutes
05 Jan, 2023 - 06 Jan, 202302 Hours 42 Minutes
06 Jan, 2023 - 07 Jan, 202312 Minutes
07 Jan, 2023 - 08 Jan, 202310 Minutes
08 Jan, 2023 - 09 Jan, 202305 Hours 27 Minutes
09 Jan, 2023 - 10 Jan, 202304 Hours 25 Minutes
10 Jan, 2023 - 12 Jan, 202303 Hours 43 Minutes
12 Jan, 2023 - 13 Jan, 202306 Hours 17 Minutes
13 Jan, 2023 - 14 Jan, 202307 Hours 06 Minutes
14 Jan, 2023 - 15 Jan, 202301 Hour 32 Minutes
15 Jan, 2023 - 16 Jan, 202308 Minutes
16 Jan, 2023 - 17 Jan, 202301 Hour 47 Minutes
17 Jan, 2023 - 18 Jan, 202334 Minutes
18 Jan, 2023 - 19 Jan, 202313 Minutes
19 Jan, 2023 - 20 Jan, 202323 Minutes
20 Jan, 2023 - 21 Jan, 202309 Minutes
21 Jan, 2023 - 22 Jan, 202323 Minutes
22 Jan, 2023 - 23 Jan, 202315 Minutes
23 Jan, 2023 - 24 Jan, 202309 Minutes
24 Jan, 2023 - 25 Jan, 202317 Minutes
25 Jan, 2023 - 26 Jan, 202327 Minutes
26 Jan, 2023 - 27 Jan, 202309 Minutes
27 Jan, 2023 - 28 Jan, 202314 Minutes
28 Jan, 2023 - 29 Jan, 202319 Minutes
29 Jan, 2023 - 30 Jan, 202304 Hours 54 Minutes
30 Jan, 2023 - 31 Jan, 202301 Hour 50 Minutes
31 Jan, 2023 - 01 Feb, 202319 Minutes
01 Feb, 2023 - 02 Feb, 202301 Hour 39 Minutes
02 Feb, 2023 - 03 Feb, 202313 Minutes
03 Feb, 2023 - 04 Feb, 202310 Minutes
04 Feb, 2023 - 05 Feb, 202314 Minutes
05 Feb, 2023 - 06 Feb, 202303 Hours 09 Minutes
06 Feb, 2023 - 07 Feb, 202321 Minutes
07 Feb, 2023 - 08 Feb, 202301 Hour 05 Minutes
08 Feb, 202314 Minutes

Most Delayed Trains at Malsian Shahkot Station for this year

Train Delay
13308 Firozpur Cantt - Dhanbad Ganga Sutlej Exp01 Hour 54 Minutes
01 Hour 54 Minutes Delay

Malsian Shahkot

  • Avg. Late
  • 114 Mins