Delay History of Khanna Banjari (KHBJ) Station for this year

Average Delays for Khanna Banjari Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2023 - 02 Jan, 202302 Hours 23 Minutes
02 Jan, 2023 - 03 Jan, 202303 Hours 08 Minutes
03 Jan, 2023 - 04 Jan, 202302 Hours 16 Minutes
04 Jan, 2023 - 05 Jan, 202301 Hour 38 Minutes
05 Jan, 2023 - 06 Jan, 202302 Hours 01 Minute
06 Jan, 2023 - 07 Jan, 202303 Hours 35 Minutes
07 Jan, 2023 - 08 Jan, 202301 Hour 40 Minutes
08 Jan, 2023 - 09 Jan, 202302 Hours 31 Minutes
09 Jan, 2023 - 10 Jan, 202303 Hours 13 Minutes
10 Jan, 2023 - 11 Jan, 202304 Hours 30 Minutes
11 Jan, 2023 - 12 Jan, 202305 Hours 09 Minutes
12 Jan, 2023 - 13 Jan, 202304 Hours 49 Minutes
13 Jan, 2023 - 14 Jan, 202302 Hours 59 Minutes
14 Jan, 2023 - 15 Jan, 202303 Hours 02 Minutes
15 Jan, 2023 - 16 Jan, 202303 Hours 49 Minutes
16 Jan, 2023 - 19 Jan, 202302 Hours 22 Minutes
19 Jan, 2023 - 20 Jan, 202302 Hours 51 Minutes
20 Jan, 2023 - 21 Jan, 202303 Hours 58 Minutes
21 Jan, 2023 - 22 Jan, 202304 Hours 09 Minutes
22 Jan, 2023 - 23 Jan, 202303 Hours 42 Minutes
23 Jan, 2023 - 24 Jan, 202302 Hours 02 Minutes
24 Jan, 2023 - 25 Jan, 202301 Hour 42 Minutes
25 Jan, 2023 - 26 Jan, 202301 Hour 34 Minutes
26 Jan, 2023 - 27 Jan, 202302 Hours 13 Minutes
27 Jan, 2023 - 28 Jan, 202301 Hour 58 Minutes
28 Jan, 2023 - 29 Jan, 202302 Hours 25 Minutes
29 Jan, 2023 - 30 Jan, 202303 Hours 05 Minutes
30 Jan, 2023 - 31 Jan, 202301 Hour 51 Minutes
31 Jan, 2023 - 01 Feb, 202301 Hour 26 Minutes
01 Feb, 2023 - 02 Feb, 202302 Hours 29 Minutes
02 Feb, 2023 - 03 Feb, 202302 Hours 02 Minutes
03 Feb, 2023 - 04 Feb, 202301 Hour 52 Minutes
04 Feb, 2023 - 05 Feb, 202303 Hours 12 Minutes
05 Feb, 2023 - 06 Feb, 202304 Hours 11 Minutes
06 Feb, 202301 Hour 18 Minutes

Most Delayed Trains at Khanna Banjari Station for this year

02 Hours 46 Minutes Delay

Khanna Banjari

  • Avg. Late
  • 166 Mins