Delay History of Khanna Banjari (KHBJ) Station for this year

Average Delays for Khanna Banjari Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2022 - 04 Jan, 202201 Hour 02 Minutes
04 Jan, 2022 - 07 Jan, 202201 Hour 03 Minutes
07 Jan, 2022 - 10 Jan, 202239 Minutes
10 Jan, 2022 - 13 Jan, 202259 Minutes
13 Jan, 2022 - 16 Jan, 202201 Hour 05 Minutes
16 Jan, 2022 - 19 Jan, 202202 Hours 09 Minutes
19 Jan, 2022 - 22 Jan, 202201 Hour 20 Minutes
22 Jan, 2022 - 25 Jan, 202201 Hour 26 Minutes
25 Jan, 2022 - 28 Jan, 202255 Minutes
28 Jan, 2022 - 30 Jan, 202238 Minutes
30 Jan, 2022 - 01 Feb, 202245 Minutes
01 Feb, 2022 - 03 Feb, 202238 Minutes
03 Feb, 2022 - 05 Feb, 202241 Minutes
05 Feb, 2022 - 07 Feb, 202228 Minutes
07 Feb, 2022 - 15 Feb, 202254 Minutes
15 Feb, 2022 - 17 Feb, 202201 Hour 13 Minutes
17 Feb, 2022 - 19 Feb, 202201 Hour 00 Minute
19 Feb, 2022 - 21 Feb, 202250 Minutes
21 Feb, 2022 - 23 Feb, 202259 Minutes
23 Feb, 2022 - 25 Feb, 202245 Minutes
25 Feb, 2022 - 27 Feb, 202201 Hour 02 Minutes
27 Feb, 2022 - 01 Mar, 202201 Hour 17 Minutes
01 Mar, 2022 - 03 Mar, 202201 Hour 23 Minutes
03 Mar, 2022 - 05 Mar, 202201 Hour 01 Minute
05 Mar, 2022 - 07 Mar, 202242 Minutes
07 Mar, 2022 - 09 Mar, 202201 Hour 35 Minutes
09 Mar, 2022 - 11 Mar, 202249 Minutes
11 Mar, 2022 - 13 Mar, 202202 Hours 04 Minutes
13 Mar, 2022 - 15 Mar, 202201 Hour 12 Minutes
15 Mar, 2022 - 17 Mar, 202201 Hour 03 Minutes
17 Mar, 2022 - 19 Mar, 202251 Minutes
19 Mar, 2022 - 21 Mar, 202201 Hour 15 Minutes
21 Mar, 2022 - 23 Mar, 202201 Hour 00 Minute
23 Mar, 2022 - 25 Mar, 202201 Hour 02 Minutes
25 Mar, 2022 - 27 Mar, 202251 Minutes
27 Mar, 2022 - 29 Mar, 202241 Minutes
29 Mar, 2022 - 31 Mar, 202201 Hour 14 Minutes
31 Mar, 2022 - 02 Apr, 202201 Hour 03 Minutes
02 Apr, 2022 - 04 Apr, 202201 Hour 04 Minutes
04 Apr, 2022 - 06 Apr, 202201 Hour 16 Minutes
06 Apr, 2022 - 12 Apr, 202201 Hour 09 Minutes
12 Apr, 2022 - 14 Apr, 202201 Hour 11 Minutes
14 Apr, 2022 - 17 Apr, 202203 Hours 07 Minutes
17 Apr, 2022 - 19 Apr, 202203 Hours 34 Minutes
19 Apr, 2022 - 21 Apr, 202205 Hours 00 Minute
21 Apr, 2022 - 23 Apr, 202203 Hours 57 Minutes
23 Apr, 2022 - 25 Apr, 202204 Hours 31 Minutes
25 Apr, 2022 - 27 Apr, 202204 Hours 19 Minutes
27 Apr, 2022 - 29 Apr, 202202 Hours 12 Minutes
29 Apr, 2022 - 01 May, 202201 Hour 12 Minutes
01 May, 2022 - 03 May, 202201 Hour 51 Minutes
03 May, 2022 - 05 May, 202202 Hours 06 Minutes
05 May, 2022 - 07 May, 202201 Hour 51 Minutes
07 May, 2022 - 09 May, 202203 Hours 06 Minutes
09 May, 2022 - 11 May, 202201 Hour 54 Minutes
11 May, 2022 - 13 May, 202201 Hour 28 Minutes
13 May, 2022 - 15 May, 202201 Hour 44 Minutes
15 May, 2022 - 17 May, 202202 Hours 22 Minutes
17 May, 2022 - 19 May, 202202 Hours 36 Minutes
19 May, 202201 Hour 43 Minutes

Most Delayed Trains at Khanna Banjari Station for this year

01 Hour 33 Minutes Delay

Khanna Banjari

  • Avg. Late
  • 93 Mins