Delay History of Khanna Banjari (KHBJ) Station for this year

Average Delays for Khanna Banjari Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2022 - 06 Jan, 202201 Hour 01 Minute
06 Jan, 2022 - 11 Jan, 202249 Minutes
11 Jan, 2022 - 16 Jan, 202201 Hour 02 Minutes
16 Jan, 2022 - 21 Jan, 202201 Hour 57 Minutes
21 Jan, 2022 - 26 Jan, 202201 Hour 14 Minutes
26 Jan, 2022 - 31 Jan, 202241 Minutes
31 Jan, 2022 - 05 Feb, 202242 Minutes
05 Feb, 2022 - 16 Feb, 202246 Minutes
16 Feb, 2022 - 21 Feb, 202259 Minutes
21 Feb, 2022 - 26 Feb, 202250 Minutes
26 Feb, 2022 - 03 Mar, 202201 Hour 20 Minutes
03 Mar, 2022 - 08 Mar, 202201 Hour 07 Minutes
08 Mar, 2022 - 13 Mar, 202201 Hour 21 Minutes
13 Mar, 2022 - 18 Mar, 202201 Hour 07 Minutes
18 Mar, 2022 - 23 Mar, 202201 Hour 00 Minute
23 Mar, 2022 - 28 Mar, 202256 Minutes
28 Mar, 2022 - 02 Apr, 202201 Hour 00 Minute
02 Apr, 2022 - 07 Apr, 202201 Hour 06 Minutes
07 Apr, 2022 - 17 Apr, 202202 Hours 00 Minute
17 Apr, 2022 - 22 Apr, 202204 Hours 09 Minutes
22 Apr, 2022 - 27 Apr, 202204 Hours 23 Minutes
27 Apr, 2022 - 02 May, 202201 Hour 42 Minutes
02 May, 2022 - 07 May, 202201 Hour 59 Minutes
07 May, 2022 - 12 May, 202202 Hours 13 Minutes
12 May, 2022 - 17 May, 202202 Hours 00 Minute
17 May, 2022 - 21 May, 202202 Hours 09 Minutes
21 May, 2022 - 25 May, 202202 Hours 15 Minutes
25 May, 2022 - 29 May, 202202 Hours 38 Minutes
29 May, 2022 - 02 Jun, 202202 Hours 10 Minutes
02 Jun, 2022 - 06 Jun, 202201 Hour 38 Minutes
06 Jun, 2022 - 10 Jun, 202202 Hours 34 Minutes
10 Jun, 2022 - 14 Jun, 202201 Hour 56 Minutes
14 Jun, 2022 - 18 Jun, 202202 Hours 53 Minutes
18 Jun, 2022 - 22 Jun, 202203 Hours 19 Minutes
22 Jun, 2022 - 26 Jun, 202202 Hours 19 Minutes
26 Jun, 2022 - 30 Jun, 202202 Hours 12 Minutes
30 Jun, 2022 - 04 Jul, 202202 Hours 39 Minutes
04 Jul, 2022 - 08 Jul, 202202 Hours 35 Minutes
08 Jul, 2022 - 12 Jul, 202201 Hour 36 Minutes
12 Jul, 2022 - 16 Jul, 202201 Hour 25 Minutes
16 Jul, 2022 - 20 Jul, 202202 Hours 27 Minutes
20 Jul, 2022 - 24 Jul, 202202 Hours 16 Minutes
24 Jul, 2022 - 28 Jul, 202201 Hour 47 Minutes
28 Jul, 2022 - 01 Aug, 202202 Hours 16 Minutes
01 Aug, 2022 - 05 Aug, 202201 Hour 53 Minutes
05 Aug, 2022 - 09 Aug, 202202 Hours 21 Minutes
09 Aug, 2022 - 13 Aug, 202202 Hours 35 Minutes
13 Aug, 2022 - 17 Aug, 202202 Hours 22 Minutes
17 Aug, 2022 - 21 Aug, 202202 Hours 10 Minutes
21 Aug, 2022 - 25 Aug, 202203 Hours 08 Minutes
25 Aug, 2022 - 29 Aug, 202201 Hour 43 Minutes
29 Aug, 2022 - 02 Sep, 202201 Hour 30 Minutes
02 Sep, 2022 - 06 Sep, 202201 Hour 27 Minutes
06 Sep, 2022 - 10 Sep, 202201 Hour 04 Minutes
10 Sep, 2022 - 14 Sep, 202201 Hour 31 Minutes
14 Sep, 2022 - 18 Sep, 202201 Hour 29 Minutes
18 Sep, 2022 - 22 Sep, 202202 Hours 10 Minutes
22 Sep, 2022 - 26 Sep, 202256 Minutes
26 Sep, 2022 - 30 Sep, 202201 Hour 03 Minutes
30 Sep, 202201 Hour 20 Minutes

Most Delayed Trains at Khanna Banjari Station for this year

01 Hour 49 Minutes Delay

Khanna Banjari

  • Avg. Late
  • 109 Mins