Delay History of Khanna Banjari (KHBJ) Station for this year

Average Delays for Khanna Banjari Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2022 - 07 Jan, 202201 Hour 03 Minutes
07 Jan, 2022 - 13 Jan, 202249 Minutes
13 Jan, 2022 - 19 Jan, 202201 Hour 37 Minutes
19 Jan, 2022 - 25 Jan, 202201 Hour 23 Minutes
25 Jan, 2022 - 31 Jan, 202246 Minutes
31 Jan, 2022 - 06 Feb, 202239 Minutes
06 Feb, 2022 - 18 Feb, 202259 Minutes
18 Feb, 2022 - 24 Feb, 202250 Minutes
24 Feb, 2022 - 02 Mar, 202201 Hour 11 Minutes
02 Mar, 2022 - 08 Mar, 202201 Hour 08 Minutes
08 Mar, 2022 - 14 Mar, 202201 Hour 24 Minutes
14 Mar, 2022 - 20 Mar, 202201 Hour 00 Minute
20 Mar, 2022 - 26 Mar, 202259 Minutes
26 Mar, 2022 - 01 Apr, 202201 Hour 02 Minutes
01 Apr, 2022 - 07 Apr, 202201 Hour 02 Minutes
07 Apr, 2022 - 18 Apr, 202202 Hours 23 Minutes
18 Apr, 2022 - 24 Apr, 202204 Hours 15 Minutes
24 Apr, 2022 - 30 Apr, 202203 Hours 07 Minutes
30 Apr, 2022 - 06 May, 202201 Hour 47 Minutes
06 May, 2022 - 12 May, 202202 Hours 11 Minutes
12 May, 2022 - 18 May, 202202 Hours 08 Minutes
18 May, 2022 - 24 May, 202202 Hours 02 Minutes
24 May, 2022 - 29 May, 202202 Hours 39 Minutes
29 May, 2022 - 03 Jun, 202202 Hours 02 Minutes
03 Jun, 2022 - 08 Jun, 202201 Hour 54 Minutes
08 Jun, 2022 - 13 Jun, 202202 Hours 22 Minutes
13 Jun, 2022 - 18 Jun, 202202 Hours 38 Minutes
18 Jun, 2022 - 23 Jun, 202203 Hours 04 Minutes
23 Jun, 2022 - 28 Jun, 202202 Hours 20 Minutes
28 Jun, 2022 - 03 Jul, 202202 Hours 32 Minutes
03 Jul, 2022 - 08 Jul, 202202 Hours 30 Minutes
08 Jul, 2022 - 13 Jul, 202201 Hour 34 Minutes
13 Jul, 2022 - 18 Jul, 202202 Hours 24 Minutes
18 Jul, 2022 - 23 Jul, 202201 Hour 55 Minutes
23 Jul, 2022 - 28 Jul, 202201 Hour 44 Minutes
28 Jul, 2022 - 02 Aug, 202202 Hours 10 Minutes
02 Aug, 2022 - 07 Aug, 202202 Hours 24 Minutes
07 Aug, 2022 - 12 Aug, 202202 Hours 13 Minutes
12 Aug, 2022 - 17 Aug, 202202 Hours 22 Minutes
17 Aug, 2022 - 22 Aug, 202202 Hours 52 Minutes
22 Aug, 2022 - 27 Aug, 202202 Hours 13 Minutes
27 Aug, 2022 - 01 Sep, 202201 Hour 15 Minutes
01 Sep, 2022 - 06 Sep, 202201 Hour 38 Minutes
06 Sep, 2022 - 11 Sep, 202201 Hour 08 Minutes
11 Sep, 2022 - 16 Sep, 202201 Hour 39 Minutes
16 Sep, 2022 - 21 Sep, 202201 Hour 45 Minutes
21 Sep, 2022 - 26 Sep, 202201 Hour 12 Minutes
26 Sep, 2022 - 03 Oct, 202201 Hour 07 Minutes
03 Oct, 2022 - 08 Oct, 202201 Hour 24 Minutes
08 Oct, 2022 - 13 Oct, 202201 Hour 27 Minutes
13 Oct, 2022 - 18 Oct, 202201 Hour 20 Minutes
18 Oct, 2022 - 23 Oct, 202201 Hour 09 Minutes
23 Oct, 2022 - 28 Oct, 202201 Hour 17 Minutes
28 Oct, 2022 - 02 Nov, 202201 Hour 11 Minutes
02 Nov, 2022 - 07 Nov, 202201 Hour 31 Minutes
07 Nov, 2022 - 12 Nov, 202201 Hour 46 Minutes
12 Nov, 2022 - 17 Nov, 202202 Hours 43 Minutes
17 Nov, 2022 - 22 Nov, 202201 Hour 55 Minutes
22 Nov, 2022 - 27 Nov, 202202 Hours 17 Minutes
27 Nov, 202202 Hours 10 Minutes

Most Delayed Trains at Khanna Banjari Station for this year

01 Hour 48 Minutes Delay

Khanna Banjari

  • Avg. Late
  • 108 Mins