Delay History of Gajara Bahara (GAJB) Station for this year

Average Delays for Gajara Bahara Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2022 - 04 Jan, 202201 Hour 27 Minutes
04 Jan, 2022 - 06 Jan, 202210 Minutes
06 Jan, 2022 - 08 Jan, 202220 Minutes
08 Jan, 2022 - 10 Jan, 202202 Hours 21 Minutes
10 Jan, 2022 - 12 Jan, 202233 Minutes
12 Jan, 2022 - 14 Jan, 202214 Minutes
14 Jan, 2022 - 16 Jan, 202255 Minutes
16 Jan, 2022 - 18 Jan, 202221 Minutes
18 Jan, 2022 - 20 Jan, 202219 Minutes
20 Jan, 2022 - 22 Jan, 202216 Minutes
22 Jan, 2022 - 24 Jan, 202225 Minutes
24 Jan, 2022 - 26 Jan, 202231 Minutes
26 Jan, 2022 - 08 Feb, 202201 Hour 02 Minutes
08 Feb, 2022 - 10 Feb, 202216 Minutes
10 Feb, 2022 - 13 Feb, 202227 Minutes
13 Feb, 2022 - 15 Feb, 202214 Minutes
15 Feb, 2022 - 17 Feb, 202227 Minutes
17 Feb, 2022 - 20 Feb, 202258 Minutes
20 Feb, 2022 - 22 Feb, 202201 Hour 20 Minutes
22 Feb, 2022 - 24 Feb, 202230 Minutes
24 Feb, 2022 - 26 Feb, 202231 Minutes
26 Feb, 2022 - 28 Feb, 202237 Minutes
28 Feb, 2022 - 02 Mar, 202201 Hour 13 Minutes
02 Mar, 2022 - 04 Mar, 202201 Hour 03 Minutes
04 Mar, 2022 - 06 Mar, 202201 Hour 23 Minutes
06 Mar, 2022 - 08 Mar, 202240 Minutes
08 Mar, 2022 - 10 Mar, 202252 Minutes
10 Mar, 2022 - 12 Mar, 202215 Minutes
12 Mar, 2022 - 14 Mar, 202201 Hour 46 Minutes
14 Mar, 2022 - 16 Mar, 202201 Hour 24 Minutes
16 Mar, 2022 - 18 Mar, 202213 Minutes
18 Mar, 2022 - 20 Mar, 202250 Minutes
20 Mar, 2022 - 22 Mar, 202235 Minutes
22 Mar, 2022 - 24 Mar, 202201 Hour 17 Minutes
24 Mar, 2022 - 26 Mar, 202201 Hour 07 Minutes
26 Mar, 2022 - 29 Mar, 202225 Minutes
29 Mar, 2022 - 31 Mar, 202201 Hour 09 Minutes
31 Mar, 2022 - 02 Apr, 202209 Minutes
02 Apr, 2022 - 04 Apr, 202201 Hour 05 Minutes
04 Apr, 2022 - 06 Apr, 202201 Hour 56 Minutes
06 Apr, 2022 - 08 Apr, 202201 Hour 08 Minutes
08 Apr, 2022 - 14 Apr, 202246 Minutes
14 Apr, 2022 - 17 Apr, 202202 Hours 14 Minutes
17 Apr, 2022 - 19 Apr, 202203 Hours 25 Minutes
19 Apr, 2022 - 21 Apr, 202203 Hours 06 Minutes
21 Apr, 2022 - 23 Apr, 202202 Hours 50 Minutes
23 Apr, 2022 - 25 Apr, 202203 Hours 41 Minutes
25 Apr, 2022 - 27 Apr, 202204 Hours 40 Minutes
27 Apr, 2022 - 29 Apr, 202203 Hours 13 Minutes
29 Apr, 2022 - 02 May, 202201 Hour 41 Minutes
02 May, 2022 - 04 May, 202202 Hours 01 Minute
04 May, 2022 - 06 May, 202202 Hours 09 Minutes
06 May, 2022 - 08 May, 202203 Hours 31 Minutes
08 May, 2022 - 10 May, 202201 Hour 25 Minutes
10 May, 2022 - 12 May, 202201 Hour 26 Minutes
12 May, 2022 - 14 May, 202201 Hour 50 Minutes
14 May, 2022 - 16 May, 202201 Hour 53 Minutes
16 May, 2022 - 18 May, 202201 Hour 11 Minutes
18 May, 2022 - 20 May, 202258 Minutes
20 May, 202201 Hour 31 Minutes

Most Delayed Trains at Gajara Bahara Station for this year

Train Delay
06624 KTE-BINA INAGURAL SPL01 Hour 16 Minutes
01 Hour 16 Minutes Delay

Gajara Bahara

  • Avg. Late
  • 76 Mins