Delay History of Gajara Bahara (GAJB) Station for this year

Average Delays for Gajara Bahara Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2022 - 06 Jan, 202256 Minutes
06 Jan, 2022 - 11 Jan, 202201 Hour 06 Minutes
11 Jan, 2022 - 16 Jan, 202239 Minutes
16 Jan, 2022 - 21 Jan, 202219 Minutes
21 Jan, 2022 - 26 Jan, 202226 Minutes
26 Jan, 2022 - 11 Feb, 202239 Minutes
11 Feb, 2022 - 17 Feb, 202219 Minutes
17 Feb, 2022 - 23 Feb, 202201 Hour 02 Minutes
23 Feb, 2022 - 28 Feb, 202232 Minutes
28 Feb, 2022 - 05 Mar, 202201 Hour 11 Minutes
05 Mar, 2022 - 10 Mar, 202252 Minutes
10 Mar, 2022 - 15 Mar, 202251 Minutes
15 Mar, 2022 - 19 Mar, 202201 Hour 06 Minutes
19 Mar, 2022 - 23 Mar, 202236 Minutes
23 Mar, 2022 - 27 Mar, 202257 Minutes
27 Mar, 2022 - 01 Apr, 202247 Minutes
01 Apr, 2022 - 05 Apr, 202201 Hour 07 Minutes
05 Apr, 2022 - 13 Apr, 202201 Hour 18 Minutes
13 Apr, 2022 - 18 Apr, 202202 Hours 09 Minutes
18 Apr, 2022 - 22 Apr, 202202 Hours 58 Minutes
22 Apr, 2022 - 26 Apr, 202203 Hours 49 Minutes
26 Apr, 2022 - 01 May, 202203 Hours 04 Minutes
01 May, 2022 - 05 May, 202202 Hours 15 Minutes
05 May, 2022 - 09 May, 202202 Hours 36 Minutes
09 May, 2022 - 13 May, 202201 Hour 10 Minutes
13 May, 2022 - 17 May, 202202 Hours 02 Minutes
17 May, 2022 - 21 May, 202201 Hour 07 Minutes
21 May, 2022 - 25 May, 202201 Hour 49 Minutes
25 May, 2022 - 29 May, 202203 Hours 33 Minutes
29 May, 2022 - 02 Jun, 202203 Hours 13 Minutes
02 Jun, 2022 - 06 Jun, 202202 Hours 27 Minutes
06 Jun, 2022 - 10 Jun, 202204 Hours 07 Minutes
10 Jun, 2022 - 14 Jun, 202203 Hours 14 Minutes
14 Jun, 2022 - 18 Jun, 202201 Hour 25 Minutes
18 Jun, 2022 - 22 Jun, 202203 Hours 31 Minutes
22 Jun, 2022 - 26 Jun, 202201 Hour 51 Minutes
26 Jun, 2022 - 30 Jun, 202201 Hour 30 Minutes
30 Jun, 2022 - 04 Jul, 202203 Hours 20 Minutes
04 Jul, 2022 - 08 Jul, 202202 Hours 12 Minutes
08 Jul, 2022 - 12 Jul, 202201 Hour 26 Minutes
12 Jul, 2022 - 16 Jul, 202201 Hour 30 Minutes
16 Jul, 2022 - 20 Jul, 202202 Hours 46 Minutes
20 Jul, 2022 - 24 Jul, 202201 Hour 25 Minutes
24 Jul, 2022 - 28 Jul, 202201 Hour 23 Minutes
28 Jul, 2022 - 01 Aug, 202201 Hour 41 Minutes
01 Aug, 2022 - 05 Aug, 202202 Hours 04 Minutes
05 Aug, 2022 - 09 Aug, 202202 Hours 17 Minutes
09 Aug, 2022 - 17 Aug, 202202 Hours 26 Minutes
17 Aug, 2022 - 22 Aug, 202201 Hour 37 Minutes
22 Aug, 2022 - 26 Aug, 202201 Hour 43 Minutes
26 Aug, 2022 - 30 Aug, 202201 Hour 13 Minutes
30 Aug, 2022 - 03 Sep, 202201 Hour 58 Minutes
03 Sep, 2022 - 07 Sep, 202202 Hours 02 Minutes
07 Sep, 2022 - 11 Sep, 202201 Hour 21 Minutes
11 Sep, 2022 - 15 Sep, 202201 Hour 24 Minutes
15 Sep, 2022 - 19 Sep, 202226 Minutes
19 Sep, 2022 - 23 Sep, 202231 Minutes
23 Sep, 2022 - 27 Sep, 202231 Minutes
27 Sep, 2022 - 01 Oct, 202227 Minutes
01 Oct, 202245 Minutes

Most Delayed Trains at Gajara Bahara Station for this year

Train Delay
06624 KTE-BINA INAGURAL SPL01 Hour 36 Minutes
01 Hour 39 Minutes Delay

Gajara Bahara

  • Avg. Late
  • 99 Mins