Delay History of Bharsendi (BSDL) Station for this year

Average Delays for Bharsendi Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2023 - 03 Jan, 202302 Hours 02 Minutes
03 Jan, 2023 - 06 Jan, 202301 Hour 48 Minutes
06 Jan, 2023 - 08 Jan, 202301 Hour 45 Minutes
08 Jan, 2023 - 11 Jan, 202303 Hours 23 Minutes
11 Jan, 2023 - 24 Jan, 202302 Hours 04 Minutes
24 Jan, 2023 - 27 Jan, 202301 Hour 30 Minutes
27 Jan, 2023 - 29 Jan, 202352 Minutes
29 Jan, 2023 - 31 Jan, 202301 Hour 25 Minutes
31 Jan, 2023 - 02 Feb, 202301 Hour 43 Minutes
02 Feb, 2023 - 04 Feb, 202301 Hour 55 Minutes
04 Feb, 2023 - 06 Feb, 202303 Hours 17 Minutes
06 Feb, 2023 - 08 Feb, 202303 Hours 00 Minute
08 Feb, 2023 - 10 Feb, 202303 Hours 16 Minutes
10 Feb, 2023 - 12 Feb, 202301 Hour 45 Minutes
12 Feb, 2023 - 14 Feb, 202301 Hour 01 Minute
14 Feb, 2023 - 16 Feb, 202302 Hours 11 Minutes
16 Feb, 2023 - 19 Feb, 202303 Hours 41 Minutes
19 Feb, 2023 - 21 Feb, 202302 Hours 19 Minutes
21 Feb, 2023 - 01 Mar, 202301 Hour 42 Minutes
01 Mar, 2023 - 04 Mar, 202302 Hours 32 Minutes
04 Mar, 2023 - 06 Mar, 202302 Hours 53 Minutes
06 Mar, 2023 - 08 Mar, 202301 Hour 38 Minutes
08 Mar, 2023 - 12 Mar, 202301 Hour 03 Minutes
12 Mar, 2023 - 15 Mar, 202358 Minutes
15 Mar, 2023 - 18 Mar, 202302 Hours 55 Minutes
18 Mar, 2023 - 20 Mar, 202303 Hours 47 Minutes
20 Mar, 2023 - 29 Mar, 202302 Hours 08 Minutes
29 Mar, 2023 - 31 Mar, 202301 Hour 15 Minutes
31 Mar, 2023 - 02 Apr, 202302 Hours 33 Minutes
02 Apr, 2023 - 05 Apr, 202302 Hours 33 Minutes
05 Apr, 2023 - 07 Apr, 202301 Hour 05 Minutes
07 Apr, 2023 - 11 Apr, 202302 Hours 40 Minutes
11 Apr, 2023 - 14 Apr, 202302 Hours 06 Minutes
14 Apr, 2023 - 16 Apr, 202301 Hour 01 Minute
16 Apr, 2023 - 19 Apr, 202301 Hour 09 Minutes
19 Apr, 2023 - 21 Apr, 202301 Hour 26 Minutes
21 Apr, 2023 - 23 Apr, 202324 Minutes
23 Apr, 2023 - 25 Apr, 202301 Hour 31 Minutes
25 Apr, 2023 - 29 Apr, 202301 Hour 18 Minutes
29 Apr, 2023 - 03 May, 202301 Hour 42 Minutes
03 May, 2023 - 07 May, 202355 Minutes
07 May, 2023 - 09 May, 202301 Hour 30 Minutes
09 May, 2023 - 11 May, 202335 Minutes
11 May, 2023 - 13 May, 202358 Minutes
13 May, 2023 - 15 May, 202301 Hour 36 Minutes
15 May, 2023 - 17 May, 202347 Minutes
17 May, 2023 - 19 May, 202346 Minutes
19 May, 2023 - 21 May, 202301 Hour 01 Minute
21 May, 2023 - 23 May, 202334 Minutes
23 May, 2023 - 25 May, 202301 Hour 13 Minutes
25 May, 2023 - 26 May, 202353 Minutes
26 May, 2023 - 27 May, 202307 Minutes
27 May, 2023 - 28 May, 202342 Minutes
28 May, 2023 - 29 May, 202301 Hour 17 Minutes
29 May, 2023 - 30 May, 202301 Hour 37 Minutes
30 May, 2023 - 31 May, 202351 Minutes
31 May, 2023 - 01 Jun, 202301 Hour 05 Minutes
01 Jun, 2023 - 02 Jun, 202302 Hours 22 Minutes
02 Jun, 2023 - 03 Jun, 202302 Hours 04 Minutes
03 Jun, 202337 Minutes

Most Delayed Trains at Bharsendi Station for this year

Train Delay
06624 KTE-BINA INAGURAL SPL01 Hour 43 Minutes
01 Hour 41 Minutes Delay

Bharsendi

  • Avg. Late
  • 101 Mins