Delay History of Adarsh Nagar Delhi (ANDI) Station for this year

Average Delays for Adarsh Nagar Delhi Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2021 - 06 Jan, 202134 Minutes
06 Jan, 2021 - 11 Jan, 202131 Minutes
11 Jan, 2021 - 16 Jan, 202101 Hour 11 Minutes
16 Jan, 2021 - 21 Jan, 202139 Minutes
21 Jan, 2021 - 28 Jan, 202101 Hour 33 Minutes
28 Jan, 2021 - 02 Feb, 202103 Hours 03 Minutes
02 Feb, 2021 - 07 Feb, 202101 Hour 04 Minutes
07 Feb, 2021 - 12 Feb, 202144 Minutes
12 Feb, 2021 - 17 Feb, 202101 Hour 00 Minute
17 Feb, 2021 - 22 Feb, 202148 Minutes
22 Feb, 2021 - 27 Feb, 202133 Minutes
27 Feb, 2021 - 04 Mar, 202126 Minutes
04 Mar, 2021 - 09 Mar, 202124 Minutes
09 Mar, 2021 - 13 Mar, 202101 Hour 35 Minutes
13 Mar, 2021 - 17 Mar, 202128 Minutes
17 Mar, 2021 - 21 Mar, 202131 Minutes
21 Mar, 2021 - 25 Mar, 202142 Minutes
25 Mar, 2021 - 29 Mar, 202127 Minutes
29 Mar, 2021 - 03 Apr, 202129 Minutes
03 Apr, 2021 - 07 Apr, 202131 Minutes
07 Apr, 2021 - 13 Apr, 202122 Minutes
13 Apr, 2021 - 18 Apr, 202135 Minutes
18 Apr, 2021 - 22 Apr, 202101 Hour 49 Minutes
22 Apr, 2021 - 26 Apr, 202101 Hour 01 Minute
26 Apr, 2021 - 05 May, 202102 Hours 31 Minutes
05 May, 2021 - 11 May, 202101 Hour 07 Minutes
11 May, 2021 - 15 May, 202102 Hours 53 Minutes
15 May, 2021 - 20 May, 202156 Minutes
20 May, 2021 - 25 May, 202101 Hour 09 Minutes
25 May, 2021 - 29 May, 202101 Hour 00 Minute
29 May, 2021 - 02 Jun, 202101 Hour 14 Minutes
02 Jun, 2021 - 06 Jun, 202144 Minutes
06 Jun, 2021 - 11 Jun, 202140 Minutes
11 Jun, 2021 - 15 Jun, 202153 Minutes
15 Jun, 2021 - 19 Jun, 202101 Hour 05 Minutes
19 Jun, 2021 - 23 Jun, 202101 Hour 20 Minutes
23 Jun, 2021 - 27 Jun, 202157 Minutes
27 Jun, 2021 - 01 Jul, 202117 Minutes
01 Jul, 2021 - 05 Jul, 202120 Minutes
05 Jul, 2021 - 09 Jul, 202122 Minutes
09 Jul, 2021 - 13 Jul, 202150 Minutes
13 Jul, 2021 - 17 Jul, 202101 Hour 43 Minutes
17 Jul, 2021 - 22 Jul, 202133 Minutes
22 Jul, 2021 - 26 Jul, 202101 Hour 34 Minutes
26 Jul, 2021 - 31 Jul, 202101 Hour 51 Minutes
31 Jul, 2021 - 04 Aug, 202132 Minutes
04 Aug, 2021 - 08 Aug, 202153 Minutes
08 Aug, 2021 - 12 Aug, 202121 Minutes
12 Aug, 2021 - 16 Aug, 202149 Minutes
16 Aug, 2021 - 20 Aug, 202117 Minutes
20 Aug, 2021 - 24 Aug, 202102 Hours 21 Minutes
24 Aug, 2021 - 28 Aug, 202101 Hour 54 Minutes
28 Aug, 2021 - 01 Sep, 202136 Minutes
01 Sep, 2021 - 05 Sep, 202101 Hour 24 Minutes
05 Sep, 2021 - 09 Sep, 202156 Minutes
09 Sep, 2021 - 13 Sep, 202157 Minutes
13 Sep, 2021 - 17 Sep, 202103 Hours 58 Minutes
17 Sep, 2021 - 21 Sep, 202101 Hour 34 Minutes
21 Sep, 2021 - 25 Sep, 202144 Minutes
25 Sep, 202101 Hour 50 Minutes

Most Delayed Trains at Adarsh Nagar Delhi Station for this year

01 Hour 04 Minutes Delay

Adarsh Nagar Delhi

  • Avg. Late
  • 64 Mins