Delay History of Koratla (KRLA) Station for this year

Average Delays for Koratla Station for this year

Date Range Delay
02 Jan, 2022 - 03 Jan, 202235 Minutes
03 Jan, 2022 - 04 Jan, 202201 Hour 02 Minutes
04 Jan, 2022 - 05 Jan, 202201 Hour 56 Minutes
05 Jan, 2022 - 07 Jan, 202201 Hour 52 Minutes
07 Jan, 2022 - 08 Jan, 202202 Hours 53 Minutes
08 Jan, 2022 - 09 Jan, 202233 Minutes
09 Jan, 2022 - 10 Jan, 202202 Hours 59 Minutes
10 Jan, 2022 - 12 Jan, 202201 Hour 28 Minutes
12 Jan, 2022 - 13 Jan, 202203 Hours 13 Minutes
13 Jan, 2022 - 14 Jan, 202202 Hours 04 Minutes
14 Jan, 2022 - 15 Jan, 202202 Hours 04 Minutes
15 Jan, 2022 - 16 Jan, 202255 Minutes
16 Jan, 2022 - 17 Jan, 202202 Hours 06 Minutes
17 Jan, 2022 - 19 Jan, 202234 Minutes
19 Jan, 2022 - 20 Jan, 202201 Hour 14 Minutes
20 Jan, 2022 - 21 Jan, 202201 Hour 46 Minutes
21 Jan, 2022 - 24 Jan, 202203 Hours 24 Minutes
24 Jan, 202204 Hours 07 Minutes

Most Delayed Trains at Koratla Station for this year

Train Delay
07794 NZB-KCG PASSENGER01 Hour 58 Minutes
07137 Ned-qln01 Hour 22 Minutes
01 Hour 56 Minutes Delay

Koratla

  • Avg. Late
  • 116 Mins