Delay History of Dinkar Gram Simaria (DKGS) Station for this year

Average Delays for Dinkar Gram Simaria Station for this year

Date Range Delay
01 Jan, 2021 - 04 Jan, 202102 Minutes
04 Jan, 2021 - 08 Jan, 202102 Minutes
08 Jan, 2021 - 11 Jan, 202103 Minutes
11 Jan, 2021 - 15 Jan, 202103 Minutes
15 Jan, 2021 - 19 Jan, 202102 Minutes
19 Jan, 2021 - 23 Jan, 202126 Minutes
23 Jan, 2021 - 29 Jan, 202109 Minutes
29 Jan, 2021 - 01 Feb, 202106 Minutes
01 Feb, 2021 - 05 Feb, 202125 Minutes
05 Feb, 2021 - 09 Feb, 202101 Minute
09 Feb, 2021 - 13 Feb, 202117 Minutes
13 Feb, 2021 - 17 Feb, 202111 Minutes
17 Feb, 2021 - 20 Feb, 202123 Minutes
20 Feb, 2021 - 24 Feb, 202101 Minute
24 Feb, 2021 - 27 Feb, 202112 Minutes
27 Feb, 2021 - 02 Mar, 202101 Hour 38 Minutes
02 Mar, 2021 - 05 Mar, 202143 Minutes
05 Mar, 2021 - 08 Mar, 202101 Minute
08 Mar, 2021 - 12 Mar, 202142 Minutes
12 Mar, 2021 - 16 Mar, 202102 Minutes
16 Mar, 2021 - 20 Mar, 202102 Minutes
20 Mar, 2021 - 23 Mar, 202125 Minutes
23 Mar, 2021 - 27 Mar, 202102 Minutes
27 Mar, 2021 - 31 Mar, 202102 Minutes
31 Mar, 2021 - 03 Apr, 202101 Minute
03 Apr, 2021 - 09 Apr, 202101 Minute
09 Apr, 2021 - 22 Apr, 202144 Minutes
22 Apr, 2021 - 28 Apr, 202127 Minutes
28 Apr, 2021 - 13 May, 202101 Minute
13 May, 2021 - 17 May, 202117 Minutes
17 May, 2021 - 25 May, 202101 Minute
25 May, 2021 - 29 May, 202101 Minute
29 May, 2021 - 05 Jun, 202138 Minutes
05 Jun, 2021 - 17 Jun, 202101 Minute
17 Jun, 2021 - 20 Jun, 202124 Minutes
20 Jun, 2021 - 30 Jun, 202103 Minutes
30 Jun, 2021 - 12 Jul, 202108 Minutes
12 Jul, 2021 - 31 Jul, 202101 Minute
31 Jul, 2021 - 02 Aug, 202149 Minutes
02 Aug, 2021 - 04 Aug, 202143 Minutes
04 Aug, 2021 - 16 Aug, 202101 Hour 05 Minutes
16 Aug, 2021 - 20 Aug, 202101 Minute
20 Aug, 2021 - 27 Aug, 202119 Minutes
27 Aug, 2021 - 31 Aug, 202101 Minute
31 Aug, 2021 - 13 Sep, 202101 Minute
13 Sep, 2021 - 16 Sep, 202101 Minute
16 Sep, 2021 - 20 Sep, 202102 Minutes
20 Sep, 2021 - 23 Sep, 202101 Hour 01 Minute
23 Sep, 2021 - 26 Sep, 202127 Minutes
26 Sep, 2021 - 30 Sep, 202101 Minute
30 Sep, 2021 - 03 Oct, 202103 Hours 50 Minutes
03 Oct, 2021 - 07 Oct, 202101 Minute
07 Oct, 2021 - 09 Oct, 202101 Minute
09 Oct, 2021 - 12 Oct, 202102 Minutes
12 Oct, 2021 - 14 Oct, 202102 Minutes
14 Oct, 2021 - 16 Oct, 202102 Minutes
16 Oct, 2021 - 18 Oct, 202102 Minutes
18 Oct, 2021 - 21 Oct, 202102 Minutes
21 Oct, 2021 - 23 Oct, 202102 Minutes
23 Oct, 202102 Minutes

Most Delayed Trains at Dinkar Gram Simaria Station for this year

Train Delay
03022 Rxl Hwh Special19 Minutes
03019 Hwh Kgm Special12 Minutes
03217 MKA-DNR MEMU SPL03 Minutes
17 Minutes Delay

Dinkar Gram Simaria

  • Avg. Late
  • 17 Mins